3. Portable Studio

3. Portable Studio

 

Portable Studio

- คือชุดอุปกรณ์ใช้สำหรับการบันทึกภาพและเสียงในระบบ HD

- สามารถรับสัญญาณในระบบ SDI หรือ HDMI จำนวน 3 Inputs

- สามารถแสดงภาพในระบบ Multi View เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย

- สามารถบันทึกภาพในระบบ SDI หรือ HDMI

- ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอระบบสัมผัสควบคุมการทำงานเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

- บันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนไร้สาย

 

 

 

Visitors: 25,441