1. ระบบถ่ายทอดภาพห้องผ่าตัด

1. ระบบถ่ายทอดภาพห้องผ่าตัด

 

ออกแบบระบบเชื่อมโยงภาพ HD SDI ห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์

 1. ใช้กล้องถ่ายภาพวีดีโอคุณภาพสูง HD SDI  จำนวน 3 กล้องถ่ายภาพระหว่างการผ่าตัด 
 2. มีระบบส่งภาพจากกล้องทั้งสามไปยังห้องประชุมซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตร
 3. มีระบบส่งภาพจากห้องประชุมกลับไปแสดงภาพในห้องผ่าตัดได้
 4. มีเครื่องควบคุมตัดต่อภาพในห้องประชุมและสามารถแสดงภาพในระบบ HD
 5. มีระบบสื่อสารสองทางระหว่างช่างภาพในห้องผ่าตัดกับผู้ควบคุมภาพในห้องประชุม
 6. มีระบบสื่อสารสองทางระหว่างแพทย์ในห้องผ่าตัดกับแพทย์ในห้องประชุม
 7. สามารถปรับระบบให้สามารถใช้ห้องผ่าตัดพร้อมกันหลายห้องได้

การดำเนินการ

 1. ใช้กล้องถ่ายและบันทึกภาพระบบ HD ที่มีสัญญาณภาพออก (Video Output) 3G SDI
 2. ใช้ระบบ Optic Fiber ในการเชื่อมโยงสัญญาณภาพสองทาง
 3. ใช้ระบบเชื่อมโยงเสียงสองทางของช่างภาพและของแพทย์
 4. ใช้เครื่องควบคุมตัดต่อภาพคุณภาพสูงในห้องประชุม  ที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพจากอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆได้
 5. ใช้เครื่องแสดงภาพคุณภาพสูงในห้องประชุม
 6. ปรับปรุงระบบเสียงในห้องประชุมและห้องผ่าตัดให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันได้
 7. ระบบพร้อมที่จะรองรับการประชุมทางไกล (Video Conference) ได้

 

Visitors: 25,441